Oedeemtherapie / manuele lymfedrainage

Oedeemtherapie / Manuele lymfedrainage

Oedeemtherapie

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfebanen en de hersenbanen.
Het lymfestelsel (lymfevaten en lymfeknopen) zorgt mee de omgeving van lichaamscellen in balans te houden. Het is namelijk de lymfe die een voedende, zuiverende en drainerende (afvoerende) rol vervult. Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress.
In dit geval kan de drainage van de lymfe door de oedeemtherapeut verbeterd worden.

Lymfe en het lymfestelsel

Net als de bloedbaan waarin bloed circuleert, heeft het lichaam een lymfstelsel waar lymfe doorheen stroomt. Het lymfestelsel is vergelijkbaar met het stelsel van de bloedsomloop. In tegenstelling tot de bloedcirculatie is het lymfestelsel alleen een afvoerend systeem. Lymfe bevat ongeveer dezelfde bestanddelen als bloedplasma, maar heeft een hogere concentratie eiwitten. Als lichaamsarbeid wordt geleverd, neemt de concentratie eiwitten in het weefsel verder toe.

Lymfeknopen en lymfeklieren

Op het kruispunt van grote lymfevaten bevinden zich lymfeknopen. De lymfeknopen liggen dichtbij organen en worden ook wel klieren genoemd. De klieren zijn filters die vreemde stoffen uit de lymfe halen (bacteriën, kankercellen, celresten, etc.). Doordat het lymfestelsel en de bloedbaan met elkaar in contact staan, komen deze stoffen in het bloed terecht. Vervolgens worden ze uitgescheiden door het lichaam.
In de lymfeklieren worden witte bloedcellen gemaakt die een belangrijke rol spelen in het afweersysteem van het lichaam.

Oedeem

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel. Dit is het gevolg van een onvoldoende functionerend of een defect lymfesysteem. Dit kan zijn door een operatie waarbij er lymfeklieren zijn weggenomen of door bestraling. Ook kan het defect aangeboren zijn.
De vochtophoping uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.

 

De therapie

De oedeemtherapeut kan het oedeem op verschillende manieren behandelen en kiest vaak uit een combinatie van de volgende technieken:

 • Manuele lymfedrainage
  Manuele lymfedrainage is een therapie waarbij met rustige massagehandgrepen het natuurlijke pompmechanisme van het lymfestelsel wordt gestimuleerd. Hierdoor wordt de stromingsmogelijkheid van het lymfestelsel verhoogd;
 • Specifieke oedeemhandgrepen
  Specifieke oedeemhandgrepen zijn stevigere massagehandgrepen waarmee verhardingen of littekenweefsel worden behandeld;
 • Compressietherapie
  Om de omvang van het weefsel zo snel mogelijk te laten afnemen, zal er in de meeste gevallen gezwachteld worden. Als het overschot aan vocht weg is, zal er meestal een therapeutische elastische kous worden aangemeten om het effect van de therapie te behouden;
 • Bewegings- en ademhalingsoefeningen
  In veel gevallen bestaat er naast het lymfeoedeem een bewegingsbeperking in bijvoorbeeld een operatiegebied. Ook kunnen bewegingsomvang en spierkracht afgenomen zijn door het lymfeoedeem. Oefeningen die u krijgt van uw therapeut kunnen de functie van uw ledemaat verbeteren. Specifieke oefeningen met betrekking tot uw ademhaling verbeteren de afvoer van lymfevocht;
 • Lymfetaping
  Lymfetaping is een tape met dezelfde elasticiteit als de huid die de huid licht optilt waardoor de afvoer van afvalstoffen wordt verbeterd, de onderhuidse circulatie verbetert en zenuwpijn kan verminderen.

Vergoeding

Voor oedeemtherapie heeft u een verwijzing van een arts nodig. De kosten vallen vanaf de 21e behandeling onder de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden . Voor manuele lymfedrainage en oedeemtherapie geldt tevens een apart tarief.