Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen

Fysiotherapie algemeen

Ja, dit kan wanneer u bij de aanmelding hier uw voorkeur voor aangeeft.
Wij zijn niet alle avonden aanwezig, maar zullen met u bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer u zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapeut komt, zal de therapeut eerst een Screening uitvoeren. Deze duurt ongeveer 10 minuten en de therapeut zal door middel van een aantal vragen bepalen of de therapie zinvol is en er geen contra-indicatie voor de therapie is. Dat wil zeggen dat er geen reden aanwezig is waardoor de therapie niet veilig uitgevoerd kan worden.  Dan geeft de therapeut het advies om toch contact op te nemen met de huisarts om te overleggen en mogelijk nader specialistisch onderzoek te laten verrichten.

Echter in de meeste gevallen wordt na de screening een Intake gedaan.
Ook wanneer u met een verwijzing naar de fysiotherapeut komt, zal deze Intake plaatsvinden.
De therapeut zal aanvullende gegevens van u vragen en lichamelijke testen doen.
De verkregen gegevens worden door de therapeut in een digitaal medisch dossier vastgelegd.
Hierna zal de therapeut de diagnose met u bespreken en een behandelplan voorstellen.
De eerste afspraak bestaat grotendeels uit de screening en intake.

Nee, u heeft geen verwijzing of verwijsbriefje meer nodig voor fysiotherapie. Wij zijn ‘direct toegankelijk’ (DTF).
U mag zelf beslissen of u een afspraak wilt maken bij de fysiotherapeut en bij welke fysiotherapeut.

Een uitzondering hierop is de situatie bij chronische klachten, aangezien deze alleen vanuit de basisverzekering vergoed worden wanneer er een verwijzing van een arts of specialist aanwezig is. De verwijzend arts / specialist bepaalt namelijk of u een chronische indicatie heeft.

De overheid heeft een lijst samengesteld met chronische indicaties. Bij deze lijst met aandoeningen wordt de vergoeding voor fysiotherapie vanaf de 21 ste behandeling vanuit de basisverzekering geregeld wordt.
Er is voor deze vergoeding vanuit de basisverzekering altijd een verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Alleen wanneer de aandoening die de arts/specialist op de verwijzing aangeeft voorkomt op de lijst die de overheid heeft samengesteld (de zogenaamde “lijst Borst”) is er sprake van een chronische indicatie. U vindt deze lijst op de site van Zorgvergoeding.com.

Een chronische klacht (of aandoening) is dus niet hetzelfde als een chronische indicatie.
Ook als u al heel lang klachten hebt, wil dit niet zeggen dat u ook een chronische indicatie heeft.
Uw aandoening moet hiervoor voorkomen op de lijst van de overheid met chronische indicaties.

Fitness

Het is belangrijk dat uw kleding gemakkelijk zit en u er comfortabel in kunt bewegen.
In de oefenzaal is het verplicht om sport- of binnenschoenen te dragen. Wanneer dit niet mogelijk is vanwege speciaal schoeisel of prothese kunt u dit bespreken met uw fysiotherapeut.
Jeanskleding is verboden in de oefenruimte, evenals kleding / schoeisel met uitsteeksels als knopen, ritsen, gespen, haakjes enz.

Tijdens een fysiotherapiebehandeling waarbij u op een behandelbank behandeld wordt, krijgt u van ons tijdelijk een eigen handdoek die in de praktijk voor u bewaard wordt in een eigen vakje.

Ja, bij ons worden dagelijks lessen fysiofitness aangeboden. Ook in de avonduren kunt u hiervoor terecht.
Deze lessen worden altijd gegeven door een gediplomeerd fysiotherapeut van ons team en duren 1 uur.

De lessen vallen niet binnen het vergoedingen systeem; de zorgverzekeraars vinden het de verantwoordelijkheid van hun verzekerden om zelf te zorgen voor voldoende verantwoorde beweging om zo een steentje bij te dragen aan de eigen gezondheid.

Wij passen de oefeningen en bewegingsvormen aan de mogelijkheden en specifieke situatie van de deelnemers aan, zodat zij op een verantwoorde manier aan hun totale fitheid kunt werken. Belangrijk hierbij vinden we de persoonlijke begeleiding en ontspannen sfeer.

Tarieven / vergoedingen

Als algemene regel stellen wij dat een afspraak die niet 24u voor aanvang wordt afgezegd, in rekening gebracht wordt. Wij zullen echter rekening houden met persoonlijke redenen voor afmelding, wanneer deze worden aangegeven.
Aangezien de zorgverzekeraars niet bereid zijn te betalen voor een niet-gegeven behandeling, ontvangt u een particuliere nota, die u dus niet kunt declareren bij uw zorgverzekering.
Het tarief van deze behandeling bedraagt 75% van het door ons gehanteerde tarief, zie tarieven.

Ja, bij ons worden dagelijks lessen fysiofitness aangeboden. Ook in de avonduren kunt u hiervoor terecht.
Deze lessen worden altijd gegeven door een gediplomeerd fysiotherapeut van ons team en duren 1 uur.

De lessen vallen niet binnen het vergoedingen systeem; de zorgverzekeraars vinden het de verantwoordelijkheid van hun verzekerden om zelf te zorgen voor voldoende verantwoorde beweging om zo een steentje bij te dragen aan de eigen gezondheid.

Wij passen de oefeningen en bewegingsvormen aan de mogelijkheden en specifieke situatie van de deelnemers aan, zodat zij op een verantwoorde manier aan hun totale fitheid kunt werken. Belangrijk hierbij vinden we de persoonlijke begeleiding en ontspannen sfeer.

Wanneer u voor de behandelingen verzekerd bent, worden deze helemaal vergoed door uw verzekering. Wanneer u geen / onvoldoende aanvullende verzekering hebt, kunt u onze tarieven hier vinden.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben.
Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt.
Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed. (Chronische lijst)

Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn automatisch meeverzekerd bij de ouder met de meest uitgebreide aanvullende verzekering. Zij hebben na de maximaal 18 behandelingen uit de basisverzekering, recht op het aantal behandelingen dat in de aanvullende verzekering is geregeld.

De overheid heeft een lijst samengesteld met chronische indicaties. Bij deze lijst met aandoeningen wordt de vergoeding voor fysiotherapie vanaf de 21 ste behandeling vanuit de basisverzekering geregeld wordt.
Er is voor deze vergoeding vanuit de basisverzekering altijd een verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Alleen wanneer de aandoening die de arts/specialist op de verwijzing aangeeft voorkomt op de lijst die de overheid heeft samengesteld (de zogenaamde “lijst Borst”) is er sprake van een chronische indicatie. Uw vindt deze lijst op de site van Zorgvergoeding.com.

Een chronische klacht (of aandoening) is dus niet hetzelfde als een chronische indicatie.
Ook als u al heel lang klachten hebt, wil dit niet zeggen dat u ook een chronische indicatie heeft.
Uw aandoening moet hiervoor voorkomen op de lijst van de overheid met chronische indicaties.