Fysiotherapie bij COPD

Fysiotherapie bij COPD

Betekenis van COPD

Letterlijk staat de afkorting voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’. Dit is een verzamelnaam voor chronische longaandoeningen waarbij er mogelijk een blokkade in de longen zit. Onder de verzamelnaam vallen aandoeningen die wellicht bekender klinken, zoals longemfyseem of chronische bronchitis. Enkele decennia geleden werden deze termen met astma onder de naam ‘CARA’ samengevoegd.

Doordat of de blaasjes in de longen niet meer goed werken of er een blokkade van slijm in de luchtwegen zit, is het moeilijker om goed adem te halen. Ook kan de lucht die ingeademd wordt minder goed worden opgenomen in het bloed, waardoor er een tekort aan zuurstof ontstaat. Wat u hierdoor merkt is bijvoorbeeld een benauwd gevoel, kortademig zijn, veelal en snel moe zijn en weinig kracht hebben.

In Nederland hebben zo’n 600.000 mensen COPD. In het overgrote deel van de gevallen wordt COPD veroorzaakt door roken. Hoe langer en meer de mensen gerookt hebben, hoe groter de kans op COPD.

Behandeling van COPD.

COPD is op dit moment nog niet te genezen, maar dat wil niet zeggen dat er niets aan gedaan kan worden.
De behandeling van COPD bestaat uit verschillende onderdelen.
De longarts behandelt veelal met medicatie die bijvoorbeeld de luchtwegen verwijdt waardoor u meer lucht krijgt. Ook worden vaak ontstekingsremmers gegeven.
Daarnaast is het erg belangrijk te bekijken of veranderingen aangebracht kunnen worden in de leefstijl van de COPD patiënt. Dat houdt in dat erg wordt gekeken naar de mate waarin er wordt bewogen, naar het eetpatroon, (stoppen met) roken en hoe trouw de medicatie wordt gebruikt. In al deze factoren speelt de fysiotherapeut een grote rol.

Fysiotherapie bij COPD

Fysiotherapie bij COPD-patiënten bestaat uit meer dan alleen begeleiding bij beweging. Natuurlijk staat dit bij het contact op de voorgrond, maar tussen oefensessies door wordt er vaak even gerust. Dat biedt een mooie kans om te spreken over de andere factoren die spelen rondom COPD. We noemen het spreken over uw leefstijl ook wel lifestyle interventies.

Het contact tussen de COPD patiënt en de fysiotherapeut is vaak erg intensief. Dat maakt dat de fysiotherapeut direct en adequaat kan reageren als het even wat minder goed gaat of wanneer het juist erg goed gaat. Hier passen we het oefenprogramma ter plekke op aan zodat er altijd een juiste oefenprikkel wordt gegeven. De oefeningen moeten niet te veel zijn maar ook zeker niet te weinig.

Netwerk

Sinds 2013 hebben de longartsen van het Catharina Ziekenhuis en de beide Máxima Medisch Centra een ‘COPD netwerk groot Eindhoven’ opgezet om de kwaliteit van de behandelend fysiotherapeuten te kunnen controleren.
In Fysio8 is Rik Bijnen lid van dit netwerk.