Littekenbehandeling

Littekenbehandeling

Litteken behandeling / scar management

Litteken behandeling is geen nieuwe indicatie binnen de fysiotherapie.
Wel zijn er de laatste jaren nieuwe behandelmogelijkheden en technieken ontwikkeld. Dit heeft te maken met de toenemende waarde die toegekend wordt aan het bindweefsel, ofwel de fascia. De kennis hierover is sterk verbeterd. Hierdoor is het belang van een goede littekenbehandeling overduidelijk geworden.

 

Behandeling

In onze praktijk zijn wij geschoold in de meest recente inzichten en behandelwijzen om littekenweefsel te onderzoeken en behandelen.
Ons doel hierbij is een mooier, zachter en minder zichtbaar litteken te verkrijgen. Het litteken blijft wel bestaan, het zal niet onzichtbaar worden.

Littekens die ontstaan zijn door een trauma, een operatie en / of bestraling kunnen klachten geven van het houdings- en bewegingsapparaat. Zij kunnen het herstel vertragen of zelfs onmogelijk maken.
Littekens kunnen veel negatieve effecten hebben op hun omgeving, doordat er inklemming of rek van weefsels optreedt.
Dit kan oppervlakkig en/ of in de diepere lagen voorkomen.

In de nieuwe behandelwijzen van littekenweefsel wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken die werken op het oppervlakkige en diep gelegen bindweefsel (myofasciale technieken), al of niet gecombineerd met tapetechnieken.

Des te eerder er na het ontstaan van littekenweefsel gestart wordt met de behandeling, des te beter het resultaat hiervan kan zijn; het voorkomen van verklevingen is effectiever dan de behandeling ervan.
Echter ook al jarenlang bestaande littekens reageren vaak zeer goed op de nieuwe behandeltechnieken.

Vergoeding

Wanneer uw littekenweefsel hebt dat beperkingen van houdingen en / of bewegingen veroorzaakt, worden de behandelingen hiervoor vergoed uit de basisverzekering, vanaf de 21ste behandeling. Ongeacht wanneer het litteken is ontstaan. De eerste 20 behandelingen vallen hier niet onder, maar worden vergoed uit uw aanvullende verzekering (zie hiervoor uw polisvoorwaarden).