Klachten en privacy

Het team van Fysio8 doet er alles aan om uw bezoek aan onze praktijk zo prettig mogelijk te maken. Om incidenten, klachten of onveilige situaties te voorkomen of goed af te handelen heeft Fysio8 de volgende protocollen in werking gesteld:

 

Heeft u een klacht over uw fysiotherapeut?

Wij doen er uiteraard alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Het kan echter gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de onze praktijk en de vakgroep fysiotherapie.

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut, u kunt gerust even contact hierover opnemen met uw fysiotherapeut of met Rik Bijnen of Linda Toeback (eigenaren). Het kan ook zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek zou confronterend kunnen zijn. Neem gerust iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner of een familielid. Maar u kunt uiteraard ook uw klacht per brief of e-mail indienen.

Wilt u uw klacht niet rechtstreeks bij Fysio8 indienen, dan kunt u zich wenden tot het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Meer informatie over de klachtenregeling van het KNGF vindt u hier.

Privacy

Met uw persoonlijke gegevens wordt bij Fysio8 zorgvuldig omgegaan. Hiertoe nemen wij de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandeloverkomst (WGBO) in acht.

De manier van bejegening door onze fysiotherapeuten is respectvol en staat ten dienste van een goede behandeling.