Wordt een behandeling altijd vergoed voor personen onder 18 jaar?

Wordt een behandeling altijd vergoed voor personen onder 18 jaar?
18/02/2015 Linda Toeback

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2015 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben.
Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt.
Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed. (Chronische lijst)

Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn automatisch meeverzekerd bij de ouder met de meest uitgebreide aanvullende verzekering. Zij hebben na de maximaal 18 behandelingen uit de basisverzekering, recht op het aantal behandelingen dat in de aanvullende verzekering is geregeld.