Hoe verloopt de eerste afspraak?

Hoe verloopt de eerste afspraak?
18/02/2015 Linda Toeback

Wanneer u zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapeut komt, zal de therapeut eerst een Screening uitvoeren. Deze duurt ongeveer 10 minuten en de therapeut zal door middel van een aantal vragen bepalen of de therapie zinvol is en er geen contra-indicatie voor de therapie is. Dat wil zeggen dat er geen reden aanwezig is waardoor de therapie niet veilig uitgevoerd kan worden.  Dan geeft de therapeut het advies om toch contact op te nemen met de huisarts om te overleggen en mogelijk nader specialistisch onderzoek te laten verrichten.

Echter in de meeste gevallen wordt na de screening een Intake gedaan.
Ook wanneer u met een verwijzing naar de fysiotherapeut komt, zal deze Intake plaatsvinden.
De therapeut zal aanvullende gegevens van u vragen en lichamelijke testen doen.
De verkregen gegevens worden door de therapeut in een digitaal medisch dossier vastgelegd.
Hierna zal de therapeut de diagnose met u bespreken en een behandelplan voorstellen.
De eerste afspraak bestaat grotendeels uit de screening en intake.