Heb ik een verwijzing nodig van de huisarts of specialist?

Heb ik een verwijzing nodig van de huisarts of specialist?
18/02/2015 Linda Toeback

Nee, u heeft geen verwijzing of verwijsbriefje meer nodig voor fysiotherapie. Wij zijn ‘direct toegankelijk’ (DTF).
U mag zelf beslissen of u een afspraak wilt maken bij de fysiotherapeut en bij welke fysiotherapeut.

Een uitzondering hierop is de situatie bij chronische klachten, aangezien deze alleen vanuit de basisverzekering vergoed worden wanneer er een verwijzing van een arts of specialist aanwezig is. De verwijzend arts / specialist bepaalt namelijk of u een chronische indicatie heeft.